Combivandvarmer

/Combivandvarmer

En combivandvarmer, er en kombination af en el-vandvarmer og en traditionel varmtvandsbeholder, som opvarmes ved hjælp af fjernvarme eller centralvarme.

Combibeholderen kan tilsluttes et centralvarmeanlæg og opvarme vandet ved hjælp af dette, eller opvarme vandet ved brug af el.

Der er oftest fire studse på en combivandvarmer. To til brugsvandet (Koldt ind / Varmt ud) og to til centralvarmevandet (Fremløb og returløb).

Derudover har combivandvarmeren et varmelegeme, som opvarmer vandet ved brug af el. Hvis dykrøret til varmelegemet kalker til, kan varmen ikke afgives til brugsvandet, og så kan varmelegemet brænde sammen og derfor gå i stykker.

Da det er dyrere at opvarme sit brugsvand med el, i forhold til fjernvarme eller centralvarme, anvendes combivandvarmerens el-funktion ikke særligt ofte.

Det skal dog siges, at hvis din varmekilde (f.eks. oliefyr) er dyr i drift, kan det i visse tilfælde være fordelagtigt at opvarme brugsvandet med el om sommeren, hvor der ikke er behov for varme i huset.

Det samme gælder hvis du selv kan producere strøm f.eks. ved hjælp af vindmølle eller solceller.

 

« Back to Glossary Index
By | 2016-11-20T13:43:07+00:00 november 19th, 2016|0 Comments

Leave A Comment