Centralvarme

/Centralvarme

Et centralvarmeanlæg betyder oprindeligt, at din varmekilde (gasfyr, oliefyr) er placeret i din bolig, og at boligen derfor opvarmes centralt.

I dag bruges betegnelsen, når husets varmeinstallation omtales, dvs. rørføring, varmeafgivere (radiatorer/gulvvarme osv.) samt varmekilde.

Et centralvarmeanlæg kendetegnes oftest ved, at der på anlægget findes et manometer eller en vandsøjlemåler, samt en ekspansionsbeholder (Rød eller grå beholder, med luft på den ene side og vand på den anden side).

Ved indirekte-fjernvarme leveres fjernvarmen frem til dit centralvarmeanlæg, som herfra overtager arbejdet. Varmen overføres fra fjernvarmevandet til centralvarmevandet gennem en veksler.

Et centralvarmeanlæg har kun den mængde vand i sig, som er fyldt på anlægget. Når vandet er rendt ud, kommer der ikke mere.

I et direkte-fjernvarmeanlæg er der den vandmængde på, som er i hele forsyningsnettet (i princippet uendelige mængder), og derfor vil der ved utætheder blive ved med at komme vand, indtil der lukkes for fjernvarmen.

« Back to Glossary Index
By | 2016-11-17T06:55:10+00:00 november 17th, 2016|0 Comments

Leave A Comment